Tâm bệnh lớn nhất của con người là gì? Phật chỉ cách để tránh được nỗi thống khổ của cuộc đời

Con người sống càng ích kỷ càng đơn độc, đây chính là nỗi thống khổ lớn của đời người. Vậy làm sao để tránh được nỗi thống khổ ấy? Bài học dưới đây từ Phật sẽ giúp ta trả lời

Xem thêm

Phật lý giải vì sao kiếp này bạn bị bênh tật và gặp tai ương

Nghiệp tích lũy từ nhiều kiếp trước và phát sinh cả ở kiếp này. Con người chết đi chẳng mang theo gì ngoài cái nghiệp và cũng theo nghiệp lực mà tái sinh. Có người sinh ra được may mắn

Xem thêm