Ly kỳ những chuyện có thật mà khó tin ở đền thờ Tám Cô: Chuối trổ 8 nải, tắc kè đẻ 8 trứng và kêu 8 tiếng

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại, ở hang Tám Cô đã có những chuyện lạ lùng. Tất cả những chuyện khó tin này đều xoay quanh con số 8 kỳ lạ… LTS: Buồng

Xem thêm