Phật dạy: “Những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc”

Nhà văn, tác giả tiểu thuyết Nhà Giả Kim nói: “Những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc”. Tại sao lại như thế? Chúng ta ăn cơm lành, canh ngọt, ăn quả chín, rau

Xem thêm