Luận đoán vận mệnh người có MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

Theo nhân tướng học những người có má lúm đồng tiền thường là những người có tướng phú quý, sang giàu, gặp nhiều may mắn trong tình yêu Theo văn hóa phương Đông: Má lúm đồng tiền được giải thích

Xem thêm