Điều Phật dạy về hiếu với cha mẹ nghe rất dễ nhưng làm rất khó, sống có hiếu còn hơn ngàn vạn lần tích đức

Điều phật dạy về hiếu với cha mẹ nghe rất dễ nhưng làm rất khó, sống hiếu sẽ hơn ngàn lần tích đức ai cũng nên biết để cả đời hạnh phúc bình an. Đức Phật từng dạy rằng, săn

Xem thêm

18 lời Phật dạy sâu sắc và ý nghĩa nhất về lời nói ứng xử hàng ngày

Người khiêm nhường lời nói ra sẽ chừng mực nhã nhặn. Người tự cao lời nói thường khoa trương phách lối. Dưới đây, sẽ là một số điều Phật dạy sâu sắc về lời nói ứng xử hàng ngày, các

Xem thêm