Nghẹn ngào khi biết di nguyện cuối cùng của người hiến hơn 5.000 cây vàng cho nhà nước: Dành toàn bộ tiền phúng viếng cho người nghèo

Chiều 13/11 tang lễ cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô sẽ diễn ra theo nghi thức cấp cao tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng. Chiều 13/11, tang lễ cụ Hoàng

Xem thêm