9 điều KIÊNG KỊ tuyệt đối không được CẦU XIN khi đi chùa vì bị xem là BẤT KÍNH, rất nhiều người không hay biết điều này mà ôm họa vào thân

Chùa chiền là nơi đầy tôn nghiêm và thiêng liêng. Dù rằng ta thường quan niệm đi chùa là để mong điều tốt lành nhưng không phải điều gì cũng là nên cầu xin, luôn có điều là cấm kị.

Xem thêm