Phạm những đại kỵ này khi đặt bàn thờ thì đừng hỏi sao “gia đình ly biệt”, “tán gia bại sản” lúc nào không hay

Bàn thờ luôn là nơi tôn nghiêm và linh thiêng. Vì vậy, vị trí để đặt bàn thờ cần được xem xét hết sức cẩn thận. Và đây là 10 điều đại kỵ khi đặt bàn thờ nhất định phải tránh.

Xem thêm