Đạo nghĩa vợ chồng: Muốn bên nhau dài lâu, hãy dùng tâm chứ đừng dùng kế, ai ai cũng nên nhớ lấy những điều này!

Vợ chồng đến được với nhau chính là nhân duyên, nhưng có thể ở với nhau đến trọn đời hay không lại dựa phần lớn vào cách hành xử của mỗi người. Vợ chồng muốn bên nhau dài lâu, nhất

Xem thêm

Nghe Phật dạy về ‘Duyên – Nợ’ vợ chồng và kiếp luân hồi, đầu thai, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước

Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống hạnh phúc với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa,

Xem thêm