Cuộc sống Địa Ngục của hơn 40.000 trẻ em tại các khu mỏ châu Phi, nguyên nhân được tiết lộ khiến ai nấy đều đau xót

Hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn trẻ em ở Châu Phi đã phải chịu cảnh bị bóc lột sức lực, làm việc quần quật bất kể nắng mưa tại các khu mỏ và bị ngược đãi thậm tệ. Khi

Xem thêm