Trên đời này: Người khôn thì ‘buông bỏ’ còn kẻ dại lại lựa chọn ‘từ bỏ’

“Buông bỏ” không phải là “từ bỏ”, bản chất của hai chữ này không giống nhau, kết quả cũng khác nhau. Chọn ‘buông bỏ’ hay ‘từ bỏ’ là cách bạn quyết định cuộc đời mình hạnh phúc hay lụi tàn…  “Buông

Xem thêm

Phật dạy học cách buông, “buông bỏ” chính là cảnh giới của thong dong tự tại

Đức Phật từng thuyết: “Nhất niệm phóng hạ, vạn bàn tự tại”, nghĩa là: Chỉ cần buông bỏ một niệm trong tâm, mọi việc sẽ được giải thoát và con người sẽ sống được tự tại thoải mái. Từ nhỏ

Xem thêm

Nghe lời Phật dạy ” Đau khổ tại tâm ” và cách buông, trút mọi phiền não

Việc buông bỏ phiền não, trước hết là để giải tỏa mọi ưu tư, khiến cho người ta hạnh phúc. Sau đó là để người ta cho mình cơ hội để trưởng thành. Trong cuộc sống hàng ngày nhiều áp

Xem thêm