Ngoại tình là tội ác giết người không dao, phạm phải ắt gánh chịu 20 quả báo khủng khiếp về sau

Ngoại tình chính là tội tà dâm, người ngoại tình, nhất là phụ nữ sẽ gặp báo ứng nặng nề. Đàn ông, chắc chắn cũng không ngoại lệ! Đức Phật răn dạy về tà dâm, ngoại tình Có câu rằng

Xem thêm

9 quả báo nguy hiểm của việc b.ồ b.ị.c.h, ” t.ì.n.h m.ộ.t đ.ê.m” dù bận đến đâu cũng nên đọc 1 lần

Người xưa nói: “Vạn ác, d.â.m vi thủ” (trong vạn cái ác, tà d.â.m đứng đầu). Báo ứng của tà d.â.m quả thật rất đáng sợ. Dưới đây là 9 loại báo ứng nguy hại nhất của những chuyện ngoại

Xem thêm

Chuyến du ngoạn nhân gian của quỷ hồn và lời giải đáp vì sao người hành ác vẫn sống tốt

Người ta vẫn thường nói, thiện ác trên đời đều có báo ứng tương xứng. Tuy nhiên, rất nhiều người thắc mắc, vì sao người lương thiện lại hay gặp trắc trở, người hành ác lại vẫn sống tốt? Câu chuyện

Xem thêm