Cuộc đời này là của bạn thế thì nên biết rằng: Đừng cầm bản đồ của người khác để dò đường cho chính mình!

Cuộc sống, mỗi người đều có con đường riêng, không ai có thể đi thay cho bạn được. Cũng đừng hâm mộ người khác, bởi mỗi người đều có chỗ khó xử của riêng mình… Cuộc đời có vô vàn

Xem thêm