7 nét mặt của những người đàn bà thích tạo THỊ PHI, ngồi lê đôi mách nên tuyệt đối tránh xa kẻo hại thân

Nhận biết tướng mạo phụ nữ thích gây thị phi, nhiều chuyện. Đối với những người này, có lẽ nên áp dụng phương châm “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” thì hơn. Từ xưa đến nay, chị em phụ

Xem thêm