Phật dạy: Sống trên đời tuyệt đối không được nợ người khác 3 thứ này, dù là chồng hay người thân

Dù thân thiết đến mấy cũng không được nợ người khác 3 điều sau, nếu không muốn đánh mất tình thân, tình cảm tốt đẹp đang có. Trong tất cả mối quan hệ, muốn thân thiết với một người cần

Xem thêm