Phật dạy “Có Đức mặc sức mà ăn”: Nên biết 20 cách tích đức cải tạo vận mệnh dễ hiểu dễ làm

Người xưa có điều rằng: “Có đức mặc sức mà ăn”, học được cách tích đức, tức là ta đã học được cách cải biên số phận của mình, mang lại phước lộc dồi dào. Vậy làm thế nào để

Xem thêm