1000 năm trước, Đức Phật Di Lặc chuyển sinh cõi nhân gian nhưng người đời không hay biết, bởi lẽ…

Hơn ngàn năm trước, Đức Phật Di Lặc đã hiển hiện với thế nhân dưới xác thân Bố Đại Hòa Thượng, mà người đời không hay biết… Những cuốn cổ thư như “Cảnh Đức Truyền Đăng Lục”, “Ngũ Đăng Hội

Xem thêm