10 triết lý sống cực kỳ có giá trị: Nếu bạn lười biếng và không đáng tin cậy, bạn có giỏi cách mấy cũng bằng thừa!

Charlie Munger từng nghỉ ngang cao đẳng, gia nhập quân ngũ và phục vụ dưới tư cách một nhà khí tượng học sau đó đến Havard học luật. Mọi chuyện có vẻ gập ghềnh với ông cho đến tuổi 31

Xem thêm