Gia đình bà Thiết chuẩn bị đồ tang lễ cho 4 người thân bị vùi lấp