Hình ảnh dòng thác cuồn cuộn chảy, phía dưới là nơi sinh sống của các hộ dân. Ảnh: Đoàn Bổng