Chị Nghiêm (áo xanh ở giữa) khóc nghẹn gọi tên người thân bị vùi lấp. Ảnh: Đoàn Bổng