Do lưu lượng nước về lớn nên thuỷ điện Hoà Bình đã phải mở lịch sử trong 10 năm qua.