Người dân xã Diễn Kim (Diễn Châu, Nghệ An) nhọc nhằn cứu những hạt muối cuối cùng.