Nhiều hộ gia đình tại Nghĩa Lộ, Yên Bái bị cô lập. Ảnh: Tiền phong