7

Tôi có thể bỏ cả ngày đi săn lùng chúng mà không thấy mệt mỏi.