Sau đó tôi thường nhờ bạn bè đi mua động vật để phóng sinh