Nhưng mẹ à, sao con cứ ướt mi vậy – con nhớ mẹ nhiều lắm