Chị Hiền được chuyển từ BV Đa khoa Đà Nẵng sang BV Phục hồi chức năng