Sống thiện lương chân thành được vạn người yêu quý – hình ảnh minh họa