Đại diện báo Thanh Niên (bìa phải) trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình em Lê Văn Sang.