Gia quyến nên làm gì khi người bệnh đã bị bác sĩ ” chê”?

Khi bệnh tình của người thân đã đến giai đoạn cuối nhưng vẫn còn tỉnh táo, lúc này gia đình nên gấp rút đi mời ban hộ niệm (BHN) đến để khai thị cho người bệnh.

Nhân lúc bệnh nhân còn tỉnh táo chưa hôn mê, đây là lúc người bệnh nên chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi cuối cùng của đời mình.

BHN sẽ giúp cho người bệnh hiểu rõ những gì sẽ xảy ra một khi thân thể này đi dần đến tan hoại và người ta sẽ đi về cảnh giới nào sau khi xả bỏ báo thân. Từ đó người bệnh sẽ không trở nên sợ sệt và giữ được chánh niệm, niệm Phật để ra đi một cách nhẹ nhàng.

Đa số những trường hợp người bệnh nghe giảng giải từ BHN, tin tưởng phát lòng niệm Phật trước khi ra đi sẽ có nhiều thoại tướng đẹp như thân thể mềm mại chứ không thô cứng sau nhiều tiếng đồng hồ kể từ khi tắt thở, mặt mũi hồng hào không xám xanh, Phật quang chiếu sáng xung quanh người bệnh… Có rất nhiều gương vãng sanh với đầy đủ các tướng lành nhờ gia quyến biết chuẩn bị trước và mời BHN đến khai thị kịp thời cho người bệnh.

Hộ niệm cho người sắp lâm chung là việc làm tối quan trọng

Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung là việc tối quan trọng và cần thiết. Các BHN Tịnh Độ Tông trên toàn quốc đã và đang ngày đêm dốc sức đưa người về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả những người hiểu đạo ai cũng muốn lìa khổ được vui, cũng mong cứu độ tất cả Ông bà cha mẹ, Cửu Huyền Thất Tổ, Oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, và độ khắp tất cả chúng sanh, vì thế chúng tôi xin mạo muội gửi danh sách tất cả BHN Tịnh Độ trên toàn quốc và hải ngoại để chúng ta cùng nhau chung sức làm Phật sự. Nếu quý liên hữu đang tìm kiếm BHN để độ người thân và độ người tín Phật, vui lòng liên hệ với BHN tại địa phương mình trong danh sách bên dưới.

Xin các liên hữu nơi nơi giúp chúng tôi cập nhật thêm danh sách các BHN đầy đủ thêm bằng cách gửi thông tin của BHN tại địa phương của chư vị (nếu chưa có trong danh sách bên dưới), chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Hộ niệm có nghĩa là giúp cho người sắp chết có được chánh niệm. Chữ niệm nầy, có nghĩa là chánh niệm. Nói cách khác là mình giúp (hộ) cho họ nhớ (niệm) Phật, tức đồng với tâm niệm Phật, vì tâm niệm Phật là chánh nhân thành Phật. Vì muốn nhắc nhở người bệnh luôn nhớ đến Phật, mà không nhớ đến duyên trần, vì nhớ đến duyên trần là mất chánh niệm hay tịnh niệm, thì rất trở ngại cho việc vãng sanh – Thích Phước Thái, Chùa Quang Minh, Úc Châu