Rơi nước mắt nhìn cái Tết không sắc của 134 cụ già trong viện dưỡng lão ‘cô đơn’: Nơi thời gian ngưng đọng và những niềm mong mỏi cuối đời

Ở tuổi gần đất xa trời, thay vì hạnh phúc bên con cháu, 134 cụ già tại viện dưỡng lão Lâm Quang chôn vùi cuộc sống trong những bức tường, nương tựa cửa Phật và chờ đợi vào nhiều đợt

Xem thêm