HOT: Thanh Hóa, bắt khẩn cấp kẻ cầm đầu Hội thánh đức chúa trời, hàng trăm cảnh sát lập HÀNG RÀO SỐNG bảo vệ kẻ cầm đầu để khỏi bị dân vây đánh

Khi lực lượng công an và chính quyền địa phương ập vào kiểm tra 1 ngôi nhà thuộc phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa nghi là tụ điểm hoạt động của “H.ội Th.án.h Đ.ức Ch.úa Tr.ờ.i Mẹ”, hàng trăm người dân

Xem thêm