Nỗi lòng những người muốn vào “Hội Thánh Đức Chúa Trời”: Chỉ cố để đưa chồng, đưa bạn mình quay về cuộc sống bình thường

Một người vợ đã phải giả vờ đi theo chồng vào Hội nhưng vẫn không thành, một thanh niên nhập Hội đưa được bạn mình quay về nhưng rồi người bạn ấy lại một lần nữa “u mê” và không

Xem thêm