Nghèo nhưng cha có cả trái tim chân thành và tấm lòng ngay thẳng để tặng lại cho con (Ảnh: myfitfamily.com)