“Tôi là một người ăn xin, nhưng cũng là một người cha hạnh phúc” (Ảnh: Getty Images)