Bức ảnh khiến nhiều người lặng lại khá lâu để ngắm nhìn (Ảnh: GMB AKASH)