Đạo Phật : Học cách cúi đầu bởi, cúi đầu thấu nhân sinh, cúi đầu rõ chân hình

Nghe lời Phật dạy về cách “cúi đầu” bởi vì cúi đầu đâu phải là bỡ đỡ, hay nịnh hót mà là cúi đầu để thấu hiểu nhân sinh và biết được khả năng của bản thân mình trước những

Xem thêm