Phật dạy: Cuộc sống vốn không có phiền não, đau khổ, vì sao bạn cảm thấy phiền não, khổ đau?

Bản chất của cuộc sống vốn không hề có phiền não. Cho đến khi ngọn lửa dục vọng được nhóm lên rồi, những điều phiền não bắt đầu kéo đến gõ cửa lòng bạn.  Có một câu chuyện rằng Trước

Xem thêm