50 cái TÊN ngời ngời khí chất, mới nghe thôi đã thấy làm nên ĐẠI NGHIỆP, giúp làm rạng danh cả dòng tộc, bố mẹ lựa chọn cho con đi nè!

Sẵn nói đến chuyện đặt tên cho con, không biết bố mẹ khác thế nào chứ em thì em tin cái tên rất quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của con lắm lắm luôn nên em

Xem thêm