Phật lý giải vì sao kiếp này bạn bị bênh tật và gặp tai ương

Nghiệp tích lũy từ nhiều kiếp trước và phát sinh cả ở kiếp này. Con người chết đi chẳng mang theo gì ngoài cái nghiệp và cũng theo nghiệp lực mà tái sinh. Có người sinh ra được may mắn

Xem thêm

Dấu hiệu báo trước của người sắp bị rơi xuống địa ngục

Địa ngục là nơi con người trả nghiệp khi sống, là chốn đau khổ đọa đày mà không một ai muốn phải rơi vào sau khi chết. Những biểu hiện khi sắp chết sau báo hiệu địa ngục đang rộng

Xem thêm

Cuộc trò chuyện giữa sư phụ và tiểu hòa thượng giúp nhiều người hiểu được chân lý cuộc sống

Cách ứng phó của tiểu hòa thượng trong câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ mang đến cho mỗi người trong chúng ta những giá trị nhất định. Đạo lý đơn giản Trước đây, có hai người đói khát nhận

Xem thêm

Có ngày sinh âm lịch vào 5 ngày này cả đời an nhàn, vận mệnh gói gọn trong 2 chữ ” TUYỆT VỜI”

Bên cạnh những con giáp, thì ngày sinh tháng đẻ cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của đời người, đặc biệt là ngày tháng sinh âm lịch. Theo tử vi học, ngày âm lịch thường phản ánh

Xem thêm