20 điều bị xếp vào tội bất hiếu với cha mẹ, làm con ai cũng nên biết

Đức Phật dạy công ơn cha mẹ không có cách nào đền đáp cho vừa. Bởi vậy, tội bất hiếu được xem như một trọng tội của đời người. Dưới đây 20 điều bị xếp vào tội bất hiếu với cha mẹ, làm con ai cũng nên biết:

Ảnh minh họa

Mẹ…Con xin lỗi mẹ!

Mỗi việc làm dưới đây được tính bằng đơn vị TỘI.

1. Ăn uống không dành phần cho cha mẹ (mỗi lần một TỘI)

2. Làm lợi cho vợ (chồng) con nhưng gây tổn hại cho cha mẹ (100 TỘI).

3. Khi cha mẹ qua đời, khâm liệm cha mẹ vội vã qua loa (100 TỘI).

4. Trì hoãn để lâu việc mai táng cha mẹ (100 TỘI).
Mẹ ẵm bồng từ khi con còn đỏ hỏn đến khi con lớn mẹ vẫn đậm tình thương dành cho con

5. Khi cha mẹ đau ốm, không quan tâm chăm sóc (50 TỘI).

6. Bêu riếu tội lỗi của cha mẹ nếu họ phạm phải (50 TỘI).

7. Không cảnh báo cho cha mẹ thấy trước điều lầm lỗi (30 TỘI).

8. Xúi giục cha mẹ làm điều sai (20 TỘI).

9. Nóng giận và ngược đãi cha mẹ (20 TỘI).

10. Khinh bỉ bạc đãi người mà cha mẹ quý trọng (10 TỘI)

11. Chán ghét ghê tởm cha mẹ già yếu tật nguyền (100 TỘI).

12. Mắng cha mẹ người khác để rồi cha mẹ mình bị người ta mắng lại (10 TỘI).

13. Tranh chấp tài sản với cha mẹ (100 TỘI).

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

14. Trách móc cha mẹ (10 TỘI).

15. Mặt sưng mày sỉa với cha mẹ (10 TỘI).

16. Khiến cha mẹ đau khổ (100 TỘI).

17. Khiến cha mẹ vất vả khó nhọc (100 TỘI).

18. Đi xa, để cha mẹ già một mình ở nhà (10 TỘI).

19. Thiếu sót với cha mẹ (mỗi lần 10 TỘI).

20. Không kính trọng và không quan tâm cha mẹ (mỗi ngày một TỘI).

Lời dẫn

Nếu chiếu theo danh sách 20 điều này, chúng ta cùng ngồi ghi lại những tội mình mắc phải trong ngày. Đến cuối tháng, đem ghi chép ấy ra tổng hợp xem mình phạm bao nhiêu tội. Cũng từ danh sách ấy mà sửa lỗi (nếu có) chẳng phải là biết tu sao!

Theo ohay.tv