Thay vì lo lắng hãy tập hoạch định cuộc sống của chính mình.